Room spray Madison no 5

398 kr

Room spray is a great way to create that luxurious, fragrant feel in your home. Our room sprays come in two different varieties; equally seductively delightful to enjoy in everyday life.

Madison no 5 is the ultimate masculine fragrance experience. The scent is sophisticated and built up with apple, pineapple, black currant, and bergamot. It is softly complemented by a fresh scent of jasmine flowers, birch, patchouli, and juniper. Rounding off this bold but elegant perfume are woody base notes of oak moss, musk, ambergris and a touch of vanilla.

A contemporary, masculine fragrance that celebrates strength, power, vision, and success.

Notes: apple, pineapple, blackcurrant, bergamot, jasmine blossom, berry, patchouli, juniper berry, musk, oakmoss, amber, vanilla

Contains Citral, Citronellol, Fernesol, Geraniol, Limonene, Linalool (concentrate at > 0.001%). Estimated shelf life 12 months.

Volume: 100 ml. Always shake the bottle well before use.

INSTRUCTIONS FOR USE:
Shake the bottle well before each use.
Spray off face and body.
Hold the container upright and spray with circular movements in the room.
Hold the product upright with the spray pump facing upwards.


PRODUKTINFORMATION/PRODUCT INFORMATION:

Produkten är inte kosmetika!

Spreja inte direkt på mat, personer, husdjur, växter eller på ytor. Torka omedelbart av ytor som oavsiktligt sprejats. Personer som är överkänsliga mot parfym bör vara försiktiga när de använder denna produkt.
Att använda doftsprej ersätter inte god hygien. Får endast användas i väl ventilerade utrymmen.
Används endast för avsett ändamål.

Förvara utom räckhåll för barn och husdjur. Håll borta från värme, heta ytor, gnistor och öppen låga.
Rökning förbjuden. Vid hudkontakt, tvätta med mycket vatten. Vid ögonkontakt, skölj försiktigt med vatten i flera minuter och ta ut eventuella kontaktlinser. Om irritation i ögon eller på hud kvarstår, kontakta sjukvården. Kasta innehållet i behållare avsedd för farligt avfall.

The product is not cosmetics!

Do not spray directly on food, people, pets, plants or surfaces. Wipe off accidentally sprayed surfaces immediately. People who are sensitive to perfume should be careful when using this product.
The use of fragrance sprays is not a substitute for good hygiene. Use only in well-ventilated areas.
Use only for intended purpose.

Keep out of reach of children and pets. Keep away from heat, hot surfaces, sparks and open flame.
No smoking. In case of skin contact, wash with plenty of water. In case of eye contact, rinse gently with water for several minutes and remove any contact lenses. If eye or skin irritation persists, seek medical attention. Dispose of contents in hazardous waste container.

In stock

SKU: SCROOMSP001-1 Categories: ,